Totaal Pakket ZZP'er

€ 250,00


- inboeken facturen >100 stuks
- kwartaal rapportage, aangifte omzetbelasting
- jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting of vpb
- bespreking jaarrekening
- correspomdentie belastingdienst

prijs per kwartaal