Opstellen jaarrekening V.O.F.

€ 875,00

- controle administratie
- jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting
- bespreking jaarrekening
- correspomdentie belastingdienst
prijs per boekjaar