Jaarrekening ZZP'er

€ 475,00

 

- controle administratie
- jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting
- bespreking jaarrekening
- correspomdentie belastingdienst

prijs per boekjaar