Jaarrekening ZZP'er

€ 475,00
GRATIS verzending

Jaarrekening ZZP'er

€ 475,00
GRATIS verzending

 

- controle administratie
- jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting
- bespreking jaarrekening
- correspomdentie belastingdienst

prijs per boekjaar