Opstellen jaarrekening B.V. > 3 werknemers

€ 900,00

- controle administratie
- jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting 
- bespreking jaarrekening
- correspomdentie belastingdienst

prijs per boekjaar