Opstellen jaarrekening eenmanszaak

€ 750,00

- controle administratie
- jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting 
- bespreking jaarrekening
- correspomdentie belastingdienst

prijs per boekjaar