Opstellen jaarrekening eenmanszaak

€ 750,00
GRATIS verzending

Opstellen jaarrekening eenmanszaak

€ 750,00
GRATIS verzending

- controle administratie
- jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting 
- bespreking jaarrekening
- correspomdentie belastingdienst

prijs per boekjaar