Pakket V.O.F. of B.V. t/m tien personeelsleden

€ 900,00

- maandelijkse verzorging salaris
- kwartaal verzorging administratie < 500 facturen
- kwartaal rapportage, aangifte omzetbelasting
- jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting of vpb
- bespreking jaarrekening
- correspomdentie belastingdienst
prijs per kwartaal