Pakket V.O.F. of B.V. t/m vijf personeelsleden

€ 700,00

- maandelijkse verzorging salaris
- kwartaal verzorging administratie < 400 facturen
- kwartaal rapportage, aangifte omzetbelasting
- jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting of vpb
- bespreking jaarrekening
- correspomdentie belastingdienst

prijs per kwartaal